Projektovanje građevinskih objekata

Vršimo usluge projektovanje i legalizacija svih vrsti građevinskih objekata.

- Čelične kostrukcije (Industrijske hale, sportske dvorane, balon hale...)
- Poslovni, stambeni i stambeno-poslovni objekti,
- Ekonomski objekti