Zaštita od požara

Imajući u vidu značaj ove problematike, poseban akcenat smo stavili na ovu oblasti. Tako da Vam možemo ponuditi kompletnu tehničku podršku:

- Izrada glavnih projekata zaštite od požara
- Izrada odobrenja za lokaciju rezervoara za skladištenje TNG-a, Butana, Lož ulja...
- Izrada projekata sistema za gašenje požara