O nama

Osnovni cilj "Mega Projekta" iz Smedereva je da na jednom mestu pruži usluge izrade tehničke dokumentacije neophodne za izgradnju građevinskih objekata. Pored usluga projektovanja mi smo u mogućnosti da Vam ponudimo i izgradnju:

- postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda srednjih kapaciteta gde najčešće nudimo sistem sa SBR reaktorima,

- sistema za gašenje požara,

- termotehničkih i gasnih instalacija

Kao i naš proizvod - gasni zagrejač vazduha različitih kapaciteta tipa MEGA