Zaštita od požara

Imajući u vidu značaj ove problematike, poseban akcenat smo stavili na ovu oblasti. Tako da Vam

Prečišćavanja otpadnih voda

Pre ispuštanja otpadnih voda u prirodne prijemnike, dugi niz godina verovalo se da će se

Projektovanje građevinskih objekata

Vršimo usluge projektovanje i legalizacija svih vrsti građevinskih

MEGA PROJEKT